معرفی خدمات طراحی برد - روناکی

Go to content

Main menu:

معرفی خدمات طراحی برد

خدمات قابلارائه توسط این مجموعه، شامل طراحی و تولید بردهای الکترونیکی و کنترلری برای صنایع گوناگون میباشد. تمامی طراحیهای این مجموعه بر مبنای پروسههای دقیق کیفی بوده که باعث کارایی بهتر بردهای الکترونیکی و بدون خطا طراحی و تولید شدن آنها میگردد. بهواسطه استفاده از این روشهای کیفیتی، بهبود پارامترهای مهم از نگاه سفارشدهندگان چون کیفیت، کارایی، مونتاژ راحت، پشتیبانی راحت، طول عمر و بهای تمامشده مناسب، به ارمغان میآید که همین امر موجب بهبود محصولات نهایی مشتریان ما میگردد.

این مجموعه تلاش دارد که این خدمات را بر اساس اصول طراحی رایج در شرکتهای بزرگ دنیا عرضه نماید و عملاً معیارهای مهمی چون اصول طراحی کم خطا و روشهای کاهش خطاهای ضمن تولید و استانداردهای ملی و بینالمللی را در خدمات خود بکار گیرد.

مجموعه صنایعی که ما خود را مفتخر به ارائه خدمات به آنها میدانیم عبارتاند از:

صنایع ساختمانی (آسانسور، روشنایی، کنترل کرکره برقی، کلیدهای سنسور دار و ...)
صنایع گرمایشی سرمایشی (کنترلرهای کولر، فنکوئل، پرده هوا، ریموت کنترلها و ...)
لوازمخانگی (بردهای کنترل هود، پنکه، بردهای دستگاههای شوینده و ...)
کنترل ترافیک (چراغهای چشمکزن سولار، تابلوهای محدودیت سرعت، گلمیخهای چشمکزن)
دستگاههای صنعتی (درایور استپ موتور، برد دستگاههای سی ان سی، انواع تسترهای محصولات الکترونیکی)
صنایع خودرویی (بردهای قطعات رلهای، تسترهای قطعات رلهای و بازری)
صنایع فروشگاهی (دستگاههای توزین، دستگاههای تابلو روان و استندهای تبلیغاتی)

این خدمات در قالبهای مختلفی قابلارائه میباشند و عملاً وابسته به توافق فیمابین این مجموعه و کارفرما است، اما سه نوع اولیه زیر قابل پیشنهاد میباشد.

1. طراحی برد الکترونیکی به سفارش کارفرما و ارائه نمونه کار به همراه مدارک فنی کامل برد
2. طراحی و تولید برد الکترونیکی به سفارش کارفرما
3. مشاوره در عرصه طراحی و تولید در مکان کارفرما و ارائه گزارشها از نحوه پیشرفت پروژه

 
Back to content | Back to main menu